O ustawieniach systemowych w firmach i organizacjach

Ustawienia organizacyjne  spośród innych metod wyróżniają  dwie kwestie: oparcie w koncepcji pierwotnego porządku i wykorzystanie efektu pola. 

Pierwotny porządek oznacza tu szereg reguł i zależności dotyczących hierarchii,

wyrównania  i przynależności do systemu. Działają one w systemach społecznych (np. rodzina, firma) niezależnie od tego, czy je sobie uświadamiamy lub czy się z nimi zgadzamy. Kiedy postępujemy wbrew temu porządkowi, pojawiają się problemy, które mogą być całkiem niezrozumiałe i niemożliwe do rozwiązania, gdy próbujemy posługiwać się tylko normalną logiką. Dzięki uznaniu pierwotnego porządku w ustawieniach pojawiają się rozwiązania zaskakujące zarówno swoją prostotą, jak i głębią wyrażającą się w emocjonalnym poruszeniu.

Efekt pola wykorzystywany w pracy metodą ustawień oznacza, że istnieją inne

niż powszechnie znane kanały przekazywania informacji. Okazuje się, że obce

osoby mogą mieć dostęp do przenoszonych przez nas nieświadomie informacji na

temat systemów, do których przynależymy. Przy zachowaniu odpowiednich procedur

w pracy z grupą dzięki efektowi pola i wykorzystaniu uczestników spotkania

zyskujemy bezcenne informacje służące diagnozowaniu problemu klienta oraz

poszukiwaniu rozwiązań. Są to informacje, które często nie są dostępne w inny

sposób lub do ich uzyskania potrzebne byłyby żmudne działania konsultingowe

Aby zrozumieć i poprawić funkcjonowanie firmy lub organizacji bierzemy pod uwagę :

1. Prawo przynależności.

- w organizacjach każdy ma równe prawo do przynależności

- i obowiązek, zgodnie ze swoją pozycją, działać na korzyść firmy.

2. Równowagę w dawaniu i braniu.

- nadmiar przywilejów lub zbytnie obciążenie powoduje brak równowagi, a w konsekwencji niezadowolenie, poczucie winy i nieświadome żądanie kompensacji.

3. Poszanowanie tych którzy przyszli wcześniej.

- prawa i uszanowanie założycieli , inicjatorów

- miejsce w systemie tych którzy byli wcześniej

4. Właściwą pozycję kadry kierowniczej.

5. Docenienie osiągnięć pracowników.

6. Poszanowanie tych, którzy odchodzą.

- jeśli w firmie ktoś został niesłusznie zwolniony wszyscy inni czują się zagrożeni,

 ich lojalność nie jest już taka jak przedtem.

7. Skierowanie ponownie uwagi pracowników na zadania, cele organizacji.

- kiedy w firmie pojawiają się problemy we wzajemnych relacjach, uwaga skierowana zostaje na narzekania na szefów, okoliczności, warunki pracy.

8. Właściwe miejsce pracownika w firmie

- zbyt niskie lub zbyt wysokie stanowisko pracownika powoduje, że nie jest on efektywny, ale sfrustrowany

- właściwe miejsce pracownika w systemie organizacji daje mu poczucie pewności i swobody

9. Uszanowanie tego co było wcześniej ( chodzi o postawę wewnętrzną)

- oddanie szacunku temu co stare, aby nowe dostało swoją szansę.

tagi: ustawienia organizacyjne firmy consulting
13 październik 2014 0
Kontakt
Porozmawiajmy