28.12.2017 Zakątek Rozwoju, Grottgera 11 w Gdyni Technika Uwalniania - sesje grupowe

Doktor Hawkins twierdził, że decydujący wpływ na zdrowie mają nie działania na poziomie fizycznym, a świadomość. Podejściem tym podważył poglądy współczesnej medycyny na to, dlaczego chorujemy i jak zdrowiejemy.

Według niego człowiek funkcjonuje na trzech nierozłącznych poziomach: fizycznym (ciało), mentalnym (umysł) i duchowym (świadomość). Nadrzędną funkcję pełni świadomość, bo dzięki niej doświadczamy niższych poziomów. Ponieważ świadomość jest nadrzędna względem umysłu i ciała, to w niej należy dokonać zmian, aby wyzdrowieć. Aspekt duchowy jest najważniejszym aspektem każdej choroby. 

Umysł razem ze swoimi myślami jest napędzany przez uczucia. Każde uczucie generuje wiele tysięcy powiązanych z nim myśli. Ponieważ większość ludzi przez całe życie tłumi uczucia lub próbuje od nich uciec, ta energia kumuluje się i szuka ujścia poprzez choroby psychosomatyczne, zaburzenia na poziomie fizycznym, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania i relacji osobistych. Skumulowane emocje blokują zarówno rozwój duchowy, jak i świadomość, a także powodzenie w wielu obszarach życia.

Technika Uwalniania, która wykorzystuje "mechanizm poddania", to praktyczna metoda usuwania przeszkód i przywiązań. Istnieje naukowy dowód jej skuteczności. 

Korzyści stosowania Techniki Uwalniania realizują się na kilku poziomach:

- poziom fizyczny

Pozbycie się stłumionych emocji zmniejsza nadmierną stymulację autonomicznego układu nerwowego i odblokowuje akupunkturowy system energetyczny . Kiedy ktoś stale praktykuje uwalnianie, ma coraz mniej zaburzeń fizycznych i psychosomatycznych, które często całkowicie znikają. Cofają się procesy patologiczne i ciało zaczyna z powrotem optymalnie funkcjonować.

- poziom behawioralny

Zmniejsza się niepokój i negatywne emocje, jednocześnie zwiększa się witalność, wzrasta poziom energii, uważność, dobrostan, wydajność i bezwysiłkowe funkcjonowanie we wszystkich obszarach życia.

Relacje międzyludzkie

Kiedy negatywne uczucia zostaną uwolnione, poziom uczuć pozytywnych nieprzerwanie wzrasta, wszelkie relacje poprawiają się w sposób widoczny. Zwiększa się również nasza zdolność do kochania. Mamy mniej konfliktów z innymi, przez co poprawia się również wydajność naszej pracy. Usunięcie negatywnych blokad pozwala osiągać cele zawodowe z dużo większą łatwością, a zachowanie oparte na poczuciu winy coraz bardziej zanika. Coraz mniej wówczas intelektualizujemy, w coraz większym stopniu korzystamy z intuicji. Skupienie się na wewnętrznym dojrzewaniu i rozwoju osobistym często ujawnia kreatywność i zdolności psychiczne, których się po sobie nie spodziewaliśmy. Niezwykle ważne, że zmniejsza się poczucie bycia zależnym, tak zgubne we wszystkich relacjach międzyludzkich.

 

- poziom świadomości /uważności /duchowości

Odpuszczenie negatywnych emocji sprawia, że doświadcza się stale rosnącego szczęścia, zadowolenia, spokoju i radości. Wzrasta uważność, samorealizacja i doświadcza się w swoim wnętrzu jedności. 

Cena : 30 zł 

Kolejne terminy sesji : co drugi czwartek  

godz. 19.00- 20.30

 

Adres:

Zakątek Rozwoju, Gdynia ul. Grottgera 11

 

Zgłoszenia:

mejlowo- elajuszczyk11@gmail.com

sms- 602-740-616