Technika uwalniania

David Hawkins był psychiatrą i nauczycielem duchowym. Całe życie poświęcił podnoszeniu ludzkiej świadomości, opracował Mapę Poziomów Świadomości, która cytowana jest obecnie przez wielu autorów książek. Na mapie tej zaznaczył emocje, które nie służą naszemu życiu i zdrowiu (należą do nich, między innymi, poczucie winy, żal, złość i strach). Uważał, że na tyle czujemy złość, strach itd., na ile w nas jest stłumionej złości czy strachu. Źródło naszych uczuć jest wewnętrzne, a nie jak zazwyczaj sądzimy - zewnętrzne, na tę samą trudną sytuację, możemy zareagować na wiele różnych sposobów.

 Uwalniając wszystkie negatywne emocje (poprzez Technikę Uwalniania) jesteśmy z dnia na dzień coraz bardziej od nich wolni, a przez to odczuwamy mniej strachu, złości, poczucia winy i tych wszystkich emocji, które nas obciążają emocjonalnie oraz wpływają negatywnie na nasze zdrowie. Emocji, które nie służą ani naszemu życiu ani relacjom z innymi osobami. Proces uwalniania następuje samoczynnie, ponieważ w każdym z nas jest naturalne dążenie do szczęścia i poszukiwanie ulgi w bólu.

Ważne jest to, że do każdej z negatywnych emocji, które wewnętrznie odczuwamy, podłączona jest spora ilość myśli i przekonań, które ograniczają nasze życie w każdym z obszarów - emocjonalnym, zdrowotnym, rodzinnym i finansowym.

W trakcie procesu z techniką uwalniania odkrywamy, co jest prawdą a co jest tylko programem naszego umysłu czy wewnętrznym zbiorem przekonań. Odkrywamy też to, co już wcześniej mniej lub bardziej przeczuwaliśmy, że w  każdym z nas jest wewnętrzny nauczyciel, który prowadzi nas ku naszemu prawdziwemu Ja.

"Uwolnienie z jednoczesnym odpuszczeniem jest jak nagłe pozbycie się wewnętrznego napięcia albo jak zrzucenie ciężaru. Towarzyszy mu natychmiastowa ulga i lekkość oraz poczucie wolności i szczęścia. Szybkość i subtelność Techniki Uwalniania jest zwodnicza, jej oddziaływanie jest bowiem niezwykle potężne."  D.R. Hawkins

Doktor David Hawkins twierdził, że decydujący wpływ na zdrowie mają nie działania na poziomie fizycznym, a świadomość. Podejściem tym podważył poglądy współczesnej medycyny na to, dlaczego chorujemy i jak zdrowiejemy.

Według Hawkinsa człowiek funkcjonuje na trzech nierozłącznych poziomach: fizycznym (ciało), mentalnym (umysł) i duchowym (świadomość). Nadrzędną funkcję pełni świadomość, bo dzięki niej doświadczamy niższych poziomów.  Ponieważ świadomość jest nadrzędna względem umysłu i ciała, to w niej należy dokonać zmian, aby wyzdrowieć. Aspekt duchowy jest najważniejszym aspektem każdej choroby.

Ponieważ większość ludzi przez całe życie tłumi uczucia lub próbuje od nich uciec, ta energia kumuluje się i szuka ujścia poprzez choroby psychosomatyczne, zaburzenia na poziomie fizycznym, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania i relacji osobistych. Skumulowane emocje blokują zarówno rozwój duchowy, jak i świadomość, a także powodzenie w wielu obszarach życia.

Technika Uwalniania, która wykorzystuje "mechanizm poddania", to praktyczna metoda usuwania przeszkód i przywiązań. Istnieje naukowy dowód jej skuteczności. 

Korzyści stosowania techniki uwalniania realizują się na kilku poziomach:

 - poziom fizyczny

Pozbycie się stłumionych emocji zmniejsza nadmierną stymulację autonomicznego układu nerwowego i odblokowuje akupunkturowy system energetyczny . Kiedy ktoś stale praktykuje uwalnianie, ma coraz mniej zaburzeń fizycznych i psychosomatycznych, które często całkowicie znikają. Cofają się procesy patologiczne i ciało zaczyna z powrotem optymalnie funkcjonować.

 - poziom behawioralny

Zmniejsza się niepokój i negatywne emocje, jednocześnie zwiększa się witalność, wzrasta poziom energii, uważność, dobrostan, wydajność i bezwysiłkowe funkcjonowanie we wszystkich obszarach życia.

Kiedy negatywne uczucia zostaną uwolnione, poziom uczuć pozytywnych nieprzerwanie wzrasta, wszelkie relacje poprawiają się w sposób widoczny. Zwiększa się również nasza zdolność do kochania, mamy mniej konfliktów. Usunięcie negatywnych blokad pozwala osiągać cele zawodowe z dużo większą łatwością, a zachowanie oparte na poczuciu winy coraz bardziej zanika. Skupienie się na wewnętrznym dojrzewaniu i rozwoju osobistym często ujawnia kreatywność i zdolności psychiczne, których się po sobie nie spodziewaliśmy. Niezwykle ważne, że zmniejsza się poczucie bycia zależnym, tak zgubne we wszystkich relacjach międzyludzkich.

 - poziom świadomości /uważności /duchowości

Odpuszczenie negatywnych emocji sprawia, że doświadcza się stale rosnącego szczęścia, zadowolenia, spokoju i radości.

Wzrasta uważność, samorealizacja, w swoim wnętrzu doświadcza się jedności. 

Poniżej relacja jednej z osób, uczestniczących w prowadzonym przeze mnie, cyklu warsztatów z Techniką Uwalniania:

" Był to dla mnie ważny czas uzyskiwania dostępu do wewnętrznego spokoju i spotykania się ze sobą na różnych etapach, w różnych emocjach. 

Dzięki 'technice uwalniania' Hawkinsa zyskałam spokojny wgląd w siebie, przestałam bać się uczuć we mnie, ale też i w moim otoczeniu. Jako matka miałam wielokrotnie kłopot z udźwignięciem emocji dzieci i towarzyszeniem im w trudnych sytuacjach, dziś czuję oparcie w sobie i mogę łatwiej towarzyszyć, wspierać i przeprowadzać moje dzieci przez różne trudności. Doświadczam tego spokoju i jak to nazywam 'osadzenia' w sobie w coraz szerszej gamie relacji. 

Ogromną zmianą jest dostrzeganie w sobie rzeczy, które do tej pory postrzegałam poza sobą, w drugiej osobie. Dziś czuję, że to ja mam się tym, czy innym kawałkiem zaopiekować - to daje wolność." K . 

tagi:
5 lipiec 2017 0
Kontakt
Porozmawiajmy