Psychobiologia

W 2018 roku rozpoczęłam nową drogę w poznawaniu metod, które poprawiają jakość naszego życia, rozpoczynając szkolenie w Akademii Psychobiologii. To był niezwykły czas, mimo że początkowo wcale nie chciałam się tego podjąć.  Pamiętam, jak koleżanka namawiała mnie na to szkolenie i jak jej wówczas odpowiedziałam: " Nie, nie będę się szkolić już w żadnej metodzie,  najeździłam się już dosyć na różne szkolenia."
Mój opór był związany również z przekonaniem, że słuchanie wykładów o objawach, z pewnością nie będzie jakimś szczególnie ważnym dla mnie przeżyciem, jak na przykład wcześniejsze szkolenia które polegały na doświadczaniu. Myliłam się, i to bardzo. Proces jaki przeszłam, szkoląc się w psychobiologii, był dla mnie jednym z najbardziej przemieniających okresów w moim życiu. Uświadomiłam sobie bowiem,  że spostrzegam świat przez pryzmat różnych przekonań, które mnie ograniczają, odkryłam na jakim etapie życia one powstały i co było tego przyczyną.
Co to znaczy spostrzegać świat przez pryzmat ograniczających przekonań? Dla mnie to oznacza, że nie żyjemy wówczas w pełni swoim życiem i nie jesteśmy świadomi tego co tak naprawdę chcemy, a czego nie. Nie mamy w pełni dostępu do swojego prawdziwego Ja. Objaw - od zwykłego przeziębienia aż po ciężkie lub przewlekle choroby, jest jakby korkiem od butelki w którym to wszystko składujemy - obciążające nas przekonania i towarzyszące im trudne emocje.
O tym, że psychobiologia jest metodą która może nam pomóc w uwolnieniu objawu chorobowego, przekonałam się kilka miesięcy wcześniej, gdy po konsultacji psychobiologicznej odwołałam operację syna. Historię tą opisałam w książce "Lot ku wolności. O życiu psychologii i o tym, co działa." (można ją kupić na mojej stronie elajuszczyk.pl klikając w zakładkę "Moje książki").
Tak naprawdę nie chodzi tylko o objawy, mimo że to one są często punktem wyjścia do zmiany wewnętrznej. Psychobiologia wraz z techniką uwalniania trudnych uczuć prowadzi nas ku sobie, ku wewnętrznej prawdzie i lepszej jakości życia. Ustąpienie objawu jest wartością dodaną w całym tym procesie, chociaż początkowo to właśnie chęć wyzdrowienia motywuje nas do tego, aby przyjrzeć się temu dlaczego zachorowaliśmy. Szczególnie wówczas gdy medycyna akademicka jest bezradna.

Czym jest psychobiologia?
Psychobiologia jest połączeniem naszej psyche (psyche ze starogreckiego znaczy dusza- co często pomijamy) czyli psychologii z biologią - nauką o prawach rządzących żywym organizmem człowieka.Opiera się, a właściwie integruje wiedzę którą daje nam Totalna Biologia, Recall Healing i Biologika.
Dzięki konsultacji psychobiologii możemy dowiedzieć się jakie konflikty emocjonalne leżą u podłoża naszej choroby, czy też chorób i trudnych zachowań naszych dzieci (w przypadku  objawu u dzieci do 10 roku życia pracuje się tylko z rodzicami), a także problemów w związku. Uświadomienie sobie, niekiedy głęboko ukrytych emocji oraz związanych z nimi przekonań i zachowań, prowadzi do uruchomienia procesu zdrowienia.