SESJE INDYWIDUALNE

Zapisz się na sesję indywidualną

Sesje mogą odbywać się stacjonarnie lub online.

1. Sesja dotycząca zgłaszanego problemu (2 godz.)

Pierwsza część sesji ma charakter konsultacji, a druga część jest terapeutyczna. Podczas sesji łączę różne metody pracy.  Niekiedy takie spotkanie jest jednorazowe, a czasami sesje odbywają się w cyklu raz na miesiąc.

2. Ustawienie indywidualne (1,5 godz.)

Sesja trwająca około półtorej godziny, pracuję na figurkach postaci ludzkich.

Ustawienia systemowe, metoda stworzona przez Berta Hellingera, mogą przebiegać w grupie lub podczas sesji indywidualnej i wówczas można to porównać do sytuacji, gdy podczas konsultacji psychologicznej prosi się dziecko o narysowanie swojej rodziny na kartce. To jak rozmieści ono członków rodziny względem siebie, w jakiej odległości będą się znajdować i jaką wielkość nada dziecko każdej z tych postaci, jest przedmiotem analizy psychologa. Jest tak, ponieważ obraz, który powstał ma kartce jest projekcją wewnętrznego obrazu rodziny, który nosi dziecko w sobie, a o którym nie umie opowiedzieć. Nie umie  opowiedzieć bo jest dzieckiem, ale też dlatego, że ten obraz każdy może mieć ukryty głęboko w podświadomości. I to jest punkt wyjścia do ustawień, tylko podczas sesji tą metodą "rysunek" zastępują figurki postaci ludzkich. Patrząc na nie możemy wczuć się w każdą z postaci, a idąc dalej odkryć dynamikę rodzinną. Podczas ustawienia obraz się dynamicznie zmienia i podobnie jak podczas spotkań grupowych, na których figurki zastępują żywi reprezentanci, przechodzimy od obrazu problemu do obrazu rozwiązania.

3. Sesja psychobiologii (1,5 godz.)

Konsultacja dla osób z problemami zdrowotnymi, którą poprzedza wypełnienie ankiety, a następnie jej analiza (na to zazwyczaj potrzeba do tygodnia czasu). Służy to temu, aby odnaleźć połączenie pomiędzy trudnymi historiami z naszego życia a objawem chorobowym. Uświadomienie sobie niekiedy głęboko ukrytych emocji oraz związanych z nimi przekonań i zachowań, a następnie praca z uwalnianiem tych uczuć, prowadzi do uruchomienia procesu zdrowienia.

4. Sesja Techniki Uwalniania trudnych emocji (1 godz.)

Metoda stworzona przez psychiatrę i nauczyciela duchowego Davida Hawkinsa dostarcza nam praktycznego narzędzia radzenia sobie z trudnymi emocjami, a wraz z całą koncepcją Hawkinsa jest także drogą rozwoju świadomości, przynosząc nowe spojrzenie na człowieka, a szerzej mówiąc, na życie. Stosując Technikę Uwalniania dostrzegamy, że rozwój świadomości prowadzi do przekraczania negatywnych uczuć, programów i myśli, dzięki czemu staje się możliwy kontakt z naszym prawdziwym Ja.

Podczas sesji uczę uwalniania trudnych emocji ( złości,  żalu, poczucia winy i innych) oraz dzielę się, na podstawie własnego doświadczenia, sposobami wdrożenia tej metody w codzienne życie. 

 

Sesje mogą odbywać się stacjonarnie lub online.

Jeśli wolisz uczestniczyć w warsztatach TUTAJ możesz zapisać się na warsztaty.