USTAWIENIA RODZINNE

Ustawienia rodzinne (systemowe) zajmują się uzdrawianiem relacji międzyludzkich, w szczególności relacji w rodzinie. Pradziadkowie, dziadkowie, rodzice i dzieci tworzą system rodzinny. System ten jest powiązany wzajemnie ze sobą i tworzy pole energetyczne rodziny, a każdy jest częścią tego systemu i jest powiązany z przodkami z wielu pokoleń.  Często nie mamy świadomości w jak znaczący sposób te relacje wpływają na nasz los, a trudne wydarzenia w systemie rodzinnym determinują nasze życie.

Ustawienia

METODA PRACY – USTAWIENIA W GRUPIE

Klasyczne ustawienie rodzinne, polega na ustawieniu reprezentantów swojego systemu w przestrzeni sali, kierując się przy tym wewnętrznym obrazem rodziny. W trakcie ustawienia, osoby stojące na miejscach członków rodziny wykazują zmienioną percepcję- zaczynają nagle odczuwać tak, jak osoby przez nie reprezentowane, mimo że ich nie znają. Jest to fenomen, zjawisko które  zostało określone jako „wiedzące pole”,  a które jest kanałem komunikacji do którego mamy dostęp, czego nie byliśmy jeszcze do niedawna świadomi.
Praca ustawieniowa zmierza ku odkryciu nieświadomej dynamiki i doprowadzeniu do korzystnego rozwiązania.
Uczestnictwo w warsztatach ustawień rodzinnych w roli obserwatora, nawet wówczas gdy nie posiadamy jakichś szczególnych problemów, stanowi niezwykłe źródło rozwoju wewnętrznego. Uczestnicy ustawień zyskują wgląd w doświadczenia życiowe innych osób, a to prowadzi również  do wglądu we własne wnętrze,  pogłębia naszą świadomość i empatię.

Warsztaty pomagają w:
- radzeniu sobie z konfliktami w małżeństwie
- powrocie do zdrowia poprzez odkrycie z czym związane są symptomy chorobowe
 ( proponowana lektura niemieckiej lekarki Ilse Kutschery „ Nie wiem co mi jest. Zastosowanie ustawień rodzinnych w leczeniu chorób”)
- rozwiązaniu konfliktów w rodzinie i pracy
- problemach z tzw. trudnymi dziećmi
- odkryciu co blokuje nasz sukces życiowy i wejściu na drogę sukcesu
- uwolnieniu się od trudnych emocji
-  rozwoju osobistym
- przywróceniu wewnętrznego spokoju i harmonii
-  dokonywaniu bardziej świadomych wyborów życiowych
-  pogodzeniu się ze stratą bliskich osób
-  wzmocnieniu wewnętrznej siły
-  głębszym poznaniu siebie i naszych relacji z innymi

 

INDYWIDUALNE   USTAWIENIA   RODZINNE

Metodę ustawień rodzinnych ( systemowych) można z powodzeniem stosować również podczas spotkania indywidualnego. Wówczas jest to praca na symbolach ( kartki, figurki postaci ludzkich) za pomocą których można dotrzeć do wewnętrznego obrazu osoby ustawiającej system. Pozwala to znaleźć uzdrawiające rozwiązanie zgłaszanego problemu życiowego czy tematu z pracy zawodowej.

W marcu 2014 roku, w audycji radiowej, opowiadałam o ustawieniach na zaproszenie Radia Gdańsk. Tutaj można wysłuchać tej audycji

We wrześniu 2019 roku zmarł twórca metody, Bert Hellinger. O jego życiu, ustawieniach i autobiograficznej książce, której premiera w Polsce odbyła się kilka dni po śmierci autora, mówiłam w kolejnej audycji Radia Gdańsk. Tutaj można wysłuchać tej audycji.

 

Terminy najbliższych ustawień dostępne są w zakładce "warsztaty"

Kontakt
Porozmawiajmy