01.01.1970 Gdynia, Zakątek Rozwoju ul. Grottgera 11 Sesje indywidualne online

Proponuję:

 - KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

 - INDYWIDUALNE SESJE USTAWIEŃ SYSTEMOWYCH

Podczas sesji docieramy do historii z życia systemu rodzinnego, którą nieświadomie powtarzamy. Wówczas poprzez wizualizację, możliwe staje się uwolnienie od tego z czym się nieświadomie identyfikowaliśmy, w tym także uwolnienie od obciążających nas trudnych uczuć. Proces ten daje możliwość tworzenia nowych połączeń neuronalnych i przynosi poprawę, czy też rozwiązanie naszych trudności życiowych, niekiedy już po jednej sesji. 

 

-INDYWIDUALNE SESJE TECHNIKI UWALNIANIA

więcej o tej metodzie można przeczytać w zakładce Technika Uwalniania

 

- INDYWIDUALNE SESJE RADYKALNEGO WYBACZANIA

sesja Satori jako proces metodą Radykalnego Wybaczania stworzonej przez Collina Tippinga

 

- KONSULTACJE PSYCHOBIOLOGII 

Psychobiologia to połączenie psychologii czyli psychiki i sfery duchowej (ze starogreckiego psychologia oznacza naukę o duszy - psyche to dusza a logos - słowo, nauka) z biologią która mówi o prawach rządzących żywymi organizmami. Czerpie z wiedzy metod takich jak Recall Healing (uzdrawianie przez świadomość), Biologika i Totalna Biologia.

Psychobiologia mówi, że przyczyną każdej choroby jest przeżyty wcześniej wstrząs emocjonalny, a sposób w jaki reagujemy na sytuacje życiowe zależy od naszych przekonań. Choroba pojawia się wtedy, gdy przeżywamy nagły, silny wstrząs lub pozostajemy pod wpływem długotrwałego, przytłaczającego stresu.

Dzięki konsultacji psychobiologii możemy dowiedzieć się jakie konflikty emocjonalne leżą u podłoża naszej choroby, czy też chorób i trudnych zachowań naszych dzieci (w przypadku  objawu u dzieci do 10 roku życia pracuje się tylko z rodzicami), a także problemów w związku. Uświadomienie sobie, niekiedy głęboko ukrytych emocji oraz związanych z nimi przekonań i zachowań, prowadzi do uruchomienia procesu zdrowienia. 

 

 

Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu, w którym opowiadam o swoich warsztatach. Tutaj ...można obejrzeć film.