01.01.1970 Gdynia Technika Uwalniania - warsztaty stacjonarne w Gdyni

Technika Uwalniania oraz cała koncepcja psychiatry i nauczyciela duchowego - doktora Davida Hawkinsa, służy temu aby  odzyskać kontakt z tym co czujemy i doświadczamy w swoim wnętrzu. Bo to jest drogą do odzyskania zdrowia i poprawy funkcjonowania w życiu. Podczas warsztatów będziemy uwalniać negatywne emocje coraz bardziej docierając do wewnętrznego spokoju. Uczestnicy otrzymają też instrukcje jak stosować Technikę Uwalniania na co dzień.

 Do każdej z negatywnych emocji, które wewnętrznie odczuwamy, podłączona jest spora ilość myśli i przekonań, które ograniczają nasze życie w każdym z obszarów - emocjonalnym, zdrowotnym, rodzinnym i finansowym.

 Na warsztatach przejdziemy przez 40-minutowy proces uwalniania trudnych, negatywnych uczuć, który jest moim autorskim pomysłem pracy tą metodą i powstał na bazie własnych doświadczeń.

 Kierując się Mapą Poziomów Świadomości, będziemy uwalniać emocje, które nie służą naszemu życiu i zdrowiu ( np. wstyd, poczucie winy, bezsilność, żal, lęk, złość).

 Doktor Hawkins uważał, że na tyle reagujemy daną emocją np. poczuciem winy, na ile w nas jest stłumionej winy. Źródło naszych uczuć jest wewnętrzne, a nie jak zazwyczaj sądzimy - zewnętrzne, bo na tę samą trudną sytuację, możemy zareagować na wiele różnych sposobów.

 Uwalniając negatywne emocje (poprzez Technikę Uwalniania) jesteśmy z dnia na dzień coraz bardziej od nich wolni, a przez to odczuwamy mniej tych wszystkich emocji, które nas obciążają emocjonalnie oraz wpływają negatywnie na nasze zdrowie. Emocji, które nie służą ani naszemu życiu ani relacjom z innymi osobami. Proces uwalniania następuje samoczynnie, ponieważ w każdym z nas jest naturalne dążenie do szczęścia i poszukiwanie ulgi w bólu.

"Uwolnienie z jednoczesnym odpuszczeniem jest jak nagłe pozbycie się wewnętrznego napięcia albo jak zrzucenie ciężaru. Towarzyszy mu natychmiastowa ulga i lekkość oraz poczucie wolności i szczęścia.

Szybkość i subtelność Techniki Uwalniania jest zwodnicza, jej oddziaływanie jest bowiem niezwykle potężne."  D.R. Hawkins

Na warsztatach będzie także praca z uwalnianiem przekonań, które sprawiają, że nie chcemy "puścić" trudnych uczuć. Przekonania zamykają nas w schematach myślenia z przeszłości, schematach które są już bezużyteczne i przez które często cierpimy wewnętrznie. Na mojej drodze rozwoju świadomości, zobaczenie że tak jest, było niezwykle odświeżające i uwalniające

 

Poniżej relacja jednej z osób, uczestniczących w cyklu warsztatów z Techniką Uwalniania :

" Był to dla mnie ważny czas uzyskiwania dostępu do wewnętrznego spokoju i spotykania się ze sobą na różnych etapach, w różnych emocjach. 

Dzięki 'technice uwalniania' Hawkinsa zyskałam spokojny wgląd w siebie, przestałam bać się uczuć we mnie, ale też i w moim otoczeniu. Jako matka miałam wielokrotnie kłopot z udźwignięciem emocji dzieci i towarzyszeniem im w trudnych sytuacjach, dziś czuję oparcie w sobie i mogę łatwiej towarzyszyć, wspierać i przeprowadzać moje dzieci przez różne trudności. Doświadczam tego spokoju i jak to nazywam 'osadzenia' w sobie w coraz szerszej gamie relacji. 

Ogromną zmianą jest dostrzeganie w sobie rzeczy, które do tej pory postrzegałam poza sobą, w drugiej osobie. Dziś czuję, że to ja mam się tym, czy innym kawałkiem zaopiekować - to daje wolność." K .

 

 Co jeszcze nam daje uczestniczenie w zajęciach z Techniką Uwalniania ? O tym można przeczytać we fragmencie mojej książki:

"Zmierzamy ku wolności wewnętrznej, radości, poczuciu mocy. Sytuacja zewnętrzna jest taka sama lub podobna, ale my patrzymy na nią inaczej. Już nie przez pryzmat smutku czy lęku, te same zdarzenia teraz nas coraz mniej złoszczą. Bo uwolniliśmy negatywne, stłumione wcześniej wewnątrz nas, uczucia i widzimy świat bardziej poprzez radość czy spokój - taki radosny spokój. Patrzymy na osoby, które nas wcześniej tak złościły, widząc ich ograniczenia, niedostatki i rozumiemy, że po prostu brakuje im miłości - miłości do siebie i do innych. Rozumiemy to, ale też to nas już nie przygnębia , "nie ściąga nas w dół". Wiemy, że to co możemy zrobić najlepszego, to dawać przykład sobą, poprzez swoją drogę ku wewnętrznej wolności, wolności od rządzących nami, negatywnych uczuć."

E. Juszczyk. "Lot ku wolności", Gdynia, 2019

 

 Więcej o koncepcji wg której odbędą się warsztaty:

Doktor David Hawkins twierdził, że decydujący wpływ na zdrowie mają nie działania na poziomie fizycznym, a świadomość. Podejściem tym podważył poglądy współczesnej medycyny na to, dlaczego chorujemy i jak zdrowiejemy.

Według Hawkinsa człowiek funkcjonuje na trzech nierozłącznych poziomach: fizycznym (ciało), mentalnym (umysł) i duchowym (świadomość). Nadrzędną funkcję pełni świadomość, bo dzięki niej doświadczamy niższych poziomów.  Ponieważ świadomość jest nadrzędna względem umysłu i ciała, to w niej należy dokonać zmian, aby wyzdrowieć. Aspekt duchowy jest najważniejszym aspektem każdej choroby.

Ponieważ większość ludzi przez całe życie tłumi uczucia lub próbuje od nich uciec, ta energia kumuluje się i szuka ujścia poprzez choroby psychosomatyczne, zaburzenia na poziomie fizycznym, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania i relacji osobistych. Skumulowane emocje blokują zarówno rozwój duchowy, jak i świadomość, a także powodzenie w wielu obszarach życia.Korzyści stosowania Techniki Uwalniania realizują się na kilku poziomach:

- poziom fizyczny

Pozbycie się stłumionych emocji zmniejsza nadmierną stymulację autonomicznego układu nerwowego i odblokowuje akupunkturowy system energetyczny . Kiedy ktoś stale praktykuje uwalnianie, ma coraz mniej zaburzeń fizycznych i psychosomatycznych, które często całkowicie znikają. Cofają się procesy patologiczne i ciało zaczyna z powrotem optymalnie funkcjonować.

 

- poziom behawioralny

Zmniejsza się niepokój i negatywne emocje, jednocześnie zwiększa się witalność, wzrasta poziom energii, uważność, dobrostan, wydajność i bezwysiłkowe funkcjonowanie we wszystkich obszarach życia.

Kiedy negatywne uczucia zostaną uwolnione, poziom uczuć pozytywnych nieprzerwanie wzrasta, wszelkie relacje poprawiają się w sposób widoczny. Zwiększa się również nasza zdolność do kochania, mamy mniej konfliktów. Usunięcie negatywnych blokad pozwala osiągać cele zawodowe z dużo większą łatwością, a zachowanie oparte na poczuciu winy coraz bardziej zanika. Skupienie się na wewnętrznym dojrzewaniu i rozwoju osobistym często ujawnia kreatywność i zdolności psychiczne, których się po sobie nie spodziewaliśmy. Niezwykle ważne, że zmniejsza się poczucie bycia zależnym, tak zgubne we wszystkich relacjach międzyludzkich.

 

- poziom świadomości /uważności /duchowości

Odpuszczenie negatywnych emocji sprawia, że doświadcza się stale rosnącego szczęścia, zadowolenia, spokoju i radości.

Wzrasta uważność, samorealizacja, w swoim wnętrzu doświadcza się jedności. 

 

Termin :  24 września (czwartek) 2020, godz. 18.00-21.00

Koszt : 150 zł

Miejsce : Zakątek Rozwoju, Gdynia ul. Grottgera 11

 

Zgłoszenia - mailowo elajuszczyk11@gmail.com
Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu, w którym opowiadam o swoich warsztatach. Tutaj ...można obejrzeć film.