Ustawienia organizacyjne - metoda oparta na doświadczeniach w pracy z systemami rodzinnymi Berta Hellingera, mająca zastosowanie w pracy z firmami i organizacjami. Jest niezwykle skutecznym, innowacyjnym sposobem pracy, który może być stosowany w każdym obszarze pracy zawodowej i biznesu. Pozwala szybko  dostrzec i wyjaśnić podłoże oraz ukrytą dynamikę relacji zachodzących w organizacji, powiązania i zależności trudno poddające się analizie stają się jasne, co jest podstawą wprowadzania zmian w organizacji i biznesie. Ustawienia wspierają także skuteczne podejmowanie decyzji, optymalizację kierunków rozwoju firmy, efektywną pracę zespołów.

1. Rozwój kariery zawodowej.

Spotkania indywidualne lub grupowe służące poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o:

- wybór optymalnej dla siebie ścieżki rozwoju zawodowego,
- poszukiwanie pracy, którą mamy szansę utrzymać,
- podjęcie decyzji zostać czy odejść z pracy,
- znalezienie równowagi miedzy życiem zawodowym i prywatnym,
- właściwe dla siebie miejsca w firmie lub organizacji

2. Wsparcie marketingu firmy.

Spotkania indywidualne lub grupowe dające możliwość błyskawicznej analizy powiązań pomiędzy klientem, firmą, współpracownikami, konkurencją i szerszym tłem społecznym. Przy wprowadzaniu nowego produktu, zmiany rynku zbytu, czy planowania nowej kampanii reklamowej, mogą w sposób radykalny przyczynić się do obniżenia kosztów oraz powodzenia przedsięwzięcia.

3. Rozwój pracowników i zespołów.

Dla właścicieli firm i kadry zarządzającej

Ustawienia indywidualne lub grupowe przeznaczone dla właścicieli firm i osób zarządzających, pozwalają na dokonanie głębokiej diagnozy funkcjonowania zespołu oraz firmy jako całości.
Metoda może być wykorzystana gdy poszukiwane są rozwiązania związane np. z:
- problemami związanymi ze spadkiem motywacji pracowników,
- konfliktami w miejscu pracy,
- problemami z rozwojem firmy i pracowników,
- trudnościami w komunikacji i przepływie informacji w przedsiębiorstwie,
- szybszym osiąganiem celów i efektywną realizacją zadań,
- strukturalnymi i personalnymi zmianami w przedsiębiorstwie,
- osiągnięciem celów projektu

W czasie ustawienia organizacyjnego szef firmy (dyrektor, kierownik) wybiera reprezentantów dla kierowników firmy, pracowników i również reprezentanta siebie. Ustawia ich intuicyjnie w przestrzeni. Reprezentanci informują jak się w takim ustawieniu czują. Otrzymuje w ten sposób obraz swojej firmy i może obserwować prawdziwe relacje pomiędzy kadrą kierowniczą, pracownikami i nim samym. Mając szerszy ogląd firmy może podjąć właściwe działania. Po rozpoznaniu dynamiki firmy, osoba prowadząca stara się znaleźć najlepsze dla wszystkich osób pracujących w firmie rozwiązanie. Rozpoznaje w jakich obszarach systemu pojawiła się dysharmonia.

Kontakt
Porozmawiajmy